PREWA ul. Santocka 36, 02-979 Warszawa

tel./fax: +48/22/842-28-24 kom. : +48/604-19-09-79, e-mail: prewa@prewa.pl

img

AUTOMATY DATUJĄCE

Od początku powstania firmy PREWA w 1987 roku specjalnością firmy była produkcja automatów datujących. Większość z tych urządzenie pracuje do dziś w dużych zakładach produkcyjnych w całej Polsce.

AUTOMAT DATUJĄCY KARTONIKI ADT 1

Urzą…dzenie przeznaczone do datowania kartoników podawanych ze stosu. Automat cechują… niewielkie rozmiary i prosta regulacja. Nadruk nanoszony jest metodą hotstampingu w jednym, dwóch lub trzech rzędach po maksymalnie 10 znaków w rzą™dzie. Wydajność datowania i rozmiary obsł‚ugiwanych kartoników uzależnione są… od potrzeb Klienta.

AUTOMAT DATUJĄCY KARTONIKI ADT 2

Urzą…dzenie przeznaczone do szybkiego i bardzo dokładnego drukowania jednego rodzaju kartoników. Trwały i niezmazywalny nadruk nanoszony jest metodą hotstampingu w jednym, dwóch lub trzech rzędach po maksymalnie 10 znaków w rzędzie.

AUTOMAT DATUJĄCY KARTONIKI ADT 3

Automat datujący kartoniki o bardzo dużej dokładnoś›ci i wydajnoś›ciach sięgają…cych kilku nadruków na sekundę. Urządzenie może być dostosowane do kilku rodzajów kartoników Klienta.

AUTOMAT SEPARUJĄCY KARTONIKI ADF 1 - DO MONTAŻU DRUKARKI INK-JET

Automat separujący kartoniki podawane ze stosu z transporterem dwupoziomowym przeznaczony do kartoników o nieregularnych kształ‚tach ( trudnych w pozycjonowaniu ). Urzą…dzenie może być‡ przystosowane do pracy z dowolną… drukarką… Ink-jet.

AUTOMAT SEPARUJĄCY ZAWIESZKI ADF 2 - DO MONTAŻU DRUKARKI INK-JET

Automat separujący zawieszki podawane ze stosu w zasobniku. Urządzenie przystosowane zostaje do drukarki  Ink-jet Klienta.

AUTOMAT DATUJĄCY ETYKIETY PRZEWIJANE MIĘDZY ROLAMI AST

Urzą…dzenie przeznaczone do nasnoszenia daty ważnoś›ci, numeru serii na etykiety przewijane między rolami. Graniczne wielkoś›ci etykiet i gilz zależą od wymagań„ zleceniodawcy.